Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. RekisterinpitäjäJannen KarikatyyrilahjaYhteystiedot: Riekontie 7, 02880 Veikkola, Suomi
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissaJannen Karikatyyrilahja / Janne MarkkanenRiekontie 7, 02880 VeikkolaPuhelin 044 585 2845moc.ajhaliryytakirak%40ennaj
2. RekisteröidytPotentiaaliset asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat sekä karikatyyrin tai kuvitustyön tilaajat.
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitusRekisterin pitämisen peruste on saada tilatut kuvitustyöt tehtyä sekä toimitettua perille. 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus ● Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: ● asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen● palveluistamme kertominen● karikatyyritaulu- sekä piirrostilausten toteuttaminen, sekä tuotteiden postitus 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotAsiakasrekisteri/ tilausrekisteri sisältää seuraavat tiedot:● Yhteystiedot● nimi● osoite / työn toimitusosoite● sähköposti● puhelinnumero● muut rekisteröidyn itse antamat tiedot; piirrettävän henkilön valokuvat, jotka poistetaan rekisteristä sekä kaikilta palvelimilta sekä kovalevyiltä työn valmistuttua
Asiakastiedot● tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudetRekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Jannen Karikatyyrilahja / Janne MarkkanenRiekontie 7, 02880 Veikkola
Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot todistettuaan henkilöllisyytensä. Tietoja ei lähetetä sähköpostiin.
Oikeus tietojen oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
VastustamisoikeusRekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteetAsiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:● asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tilaus-verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta● asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
7. Säännönmukaiset tietojen luovutuksetTietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jannen Karikatyyrilahja Oy:n ulkopuolelle. Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmansille osapuolille maksutapahtuman, toimituksen tai markkinointiviestien mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille (Posti). Verkkokauppatapahtumat välittyvät käyttämäämme sisältö- ja markkinointikohdennusjärjestelmään, johon vain meillä on pääsy. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat Klarna:n kautta.
Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia laskutukseen, postitukseen, uutiskirjeiden lähettämiseen, sähköpostiin, markkinointiin sekä verkkosivujen kehittämiseen:● Klarna.fi, tietosuoja● Posti (Postin tietosuojasta voit lukea täältä)● Google, Facebook; markkinointi● Infinity projektinhallinta, Weblium verkkosivujen teko, Encharge Marketing uutiskirjeet
8. Käsittelyn kestoHenkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassaPiirrettävien henkilöiden valokuvat poistetaan rekisteristä työn valmistuttuaMarkkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 
9. Henkilötietojen käsittelijätAsiakasrekisteriä käsittelevät Jannen Karikatyyrilahjan työntekijä (käytännössä 1 henkilö).  Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelleTietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointiEmme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Pyrin kehittämään palveluita jatkuvasti ja tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen käyttäjilleni. Tämän myötä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitän tätä selostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

KLARNA COOKIE INFORMATION
Klarna Bank AB (publ) (“Klarna”) uses cookies to recognize the user’s device for the purpose of providing personalized advertising of Klarna products the next time the user will browse a merchant website offering Klarna products, and for analytics purposes.
Persistent marketing and analytics cookiesThese cookies contain a unique user ID which will enable Klarna to recognize the user’s device the next time that user returns to a merchant using Klarna’s services. These are persistent cookies, stored on the device for a period of up to 540 days as of the last interaction with Klarna, or until they are deleted and allow Klarna (i) to show personalized marketing of Klarna products, including credit promotions to the user, and (ii) to perform analytics of the user behaviour. By connecting the unique user ID stored in the cookie on the device to the information Klarna has about the user, Klarna will be able to recognize the user of that device. The information Klarna collects through the cookies is not shared with any third party. The user’s consent and revocation of consentSetting cookies for marketing purposes is subject to the user’s consent, which will have to be obtained before the cookies are set on the user’s device. In addition, the web browser or device often allows the user to change the settings for the use of cookies. More information on how to adjust the settings can be found in the browser of device reference information, and on aboutcookies.org.
About KlarnaKlarna Bank AB (publ) is subject to Swedish Data Protection legislation, and is the data controller for the purpose of processing the personal data as described above. Klarna has a data protection officer and a team consisting of personal data experts. Klarna also has a customer service team handling questions relating to personal data. You are welcome to contact Klarna at .es.anralk%40ddyksatad Please visit www.klarna.com for more information about Klarna, and how Klarna processes personal data.